Home / Noutati / Știri pe scurt din Luduș! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

Știri pe scurt din Luduș! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

 

MODERNIZARE. În ședința Consiliului Local, legislativul local a aprobat aplicarea proiectului „Modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului orășenesc „Dr. Valer Russu” în valoare totală de 7.563.438 lei. Proiectul de hotărâre a fost aprobat în vederea contractării unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional. S-a aprobat și contribuția proprie la cheltuielile eligibile ale proiectului de minim 107.759 lei. Pentru cofinanțarea proiectului s-au aprobat și cheltuielile neeligibile în sumă de 2.175.492 lei, totalul contribuției Primăriei fiind de 2.283.251 lei. Clădirea ambulatoriului a fost construită în anii 1961-1962 și de atunci timpul și-a pus amprenta pe construcție și instalații. Proiectul prevede lucrări la arhitectură și rezistență, instalații și dotări. Vom reveni cu amănunte.

 

Policlinica

 

ORGANIGRAMĂ. Având în vedere că Bazinul de înot didactic a fost preluat de Biroul „Piețe, Sală de sport, Bazin Sportiv și Stadion”, Cornel Luca, șeful Biroului, a solicitat angajarea de personal calificat pentru administrarea, îngrijirea și buna funcționare a Bazinului. Inspectorul de Resurse Umane, Otilia Ilea a propus și consilierii locali au aprobat transformarea Biroului în Serviciu și înființarea unui număr de nouă posturi în regim contractual: doi casieri, doi îngrijitori curățenie, un muncitor întreținere și câte doi instructori sportivi și salvatori ștrand.

 

Bazin Ludus

 

PROIECT. În ședința extraordinară a Consiliului Local s-a pus în discuție Studiul de Fezabilitate al proiectului „Viabilizare teren pentru ansamblul de locuințe din str. Zăvoiului nr. 13-15-17, pentru care Primăia orașului a solicitat finanțarea în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală instituit prin OUG nr. 28/2013. În referatul întocmit de Daniel Șofron este cuprinsă valoarea totală a investiției de 1.070.913 lei (cu TVA) din care C+M (inclusiv TVA) este de 904.427 lei. Valoarea proiectului înglobează suma de 969.977 lei de la bugetul de stat și 100.936 lei contribuția proprie. Datele tehnice prezintă suprafața de circulație de 1570 m.; Alei pietonale și trotuare de 792 mp.; Zone verzi pe 1464 mp. și 39 locuri de parcare. În aceeași ședință, consilierii locali au aprobat atât Studiul de Fezabilitate, cât și finanțarea proiectului.

 

CL 2.

 

ÎMPUTERNICIRE. Printr-o Hotărâre a Consiliului Local Luduș, Maria Suciu, șefa Biroului BFCRU din cadrul Primăriei a fost împuternicită să semneze contractul pentru asigurarea unor sume de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare de învățământ.

 

10409206_329476447217262_5404860083863173052_n

 

COMODAT. În anul 2009 Consiliul Local Luduș a dat în folosință gratuită către Inspectoratul de Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora” Mureș un spațiu în Piața Unirii nr. 11 în suprafață de 69 mp. și un garaj cu suprafața de 20 mp. pentru Secția de Jandarmi din Luduș. Jurista Anca Năsăudean a constatat că în acest an, la 19 februarie, a încetat contractul de comodat nr. 37 din 19 februarie 2009, prelungit succesiv în anii 2011 și 2013. Ca răspuns la adresa trimisă de Primăria Luduș Inspectoratul de Jandarmi Județean „Colonel Sabin Motora” Mureș a comunicat că dorește prelungirea duratei contractului. Având în vedere că în contractul de comodat din anul 2009 se prevede că: „Prelungirea contractului poate interveni cu acordul părților” și a prevederilor legale în acest sens, consilierii locali au aprobat prelungirea contractului.

 

 

 

A consemnat
Ioan Andreiu Borgovan

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About radiotransilvania