Home / Noutati / Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

Panoramic ludușean. Grupaj realizat de Ioan A. Borgovan

 

SKANDENBERG. În ultmii ani, la Luduș sportul brațelor de fier, skandenbergul s-a dezvoltat într-un ritm accelerat. La aceasta au contribuit din plin Clubul Sportiv Edi Gym și sportivii care s-au remarcat prin constanță și rezultate. Dănuț Borbil, Ciprian Tapaszto și Kolozsvari Kovacs Edward au câștigat multe turnee în țară și străinătate fiind modele de urmat pentru tinerii aspiranți la gloria sportivă. Pentru descoperirea unor noi talente, Clubul Sportiv Edi Gym în colaborare cu Liceul Tehnologic și Clubul Copiilor Luduș a organizat „Cupa Liceului” la două categorii de greutate. Au participat un număr de 40 de sportivi care au evoluat în fața unui mare număr de spectatori , colegi și prieteni ai concurenților. La categoria minus 75 kg pe primele trei locuri s-au clasat: 1. Naghi Bogdan, 2. Kristof Alfred, 3. Tobias Mătieș. Primul clasat la categoria plus 75 kg a fost Răzvan Groza urmat de Darius Ciolomic și Gyarmati Norbert. La categoria „open”, primul a fost Gyarmati Norbert, al doilea Kocsis Saul și al treilea, Kristof Alfred. Sportivii clasati pe primele trei locuri au primit diplome, cupe și medalii, precum și suplimente nutriționiste.

 

 

ORDINEA DE ZI.  Ședința ordinară a Consiliului local Luduș aferentă lunii octombrie 2017 s-a desfășurat în ziua de 31 cu o ordine de zi în care au fost cuprinse proiecte de hotărâre cu privire la: Prelungirea a două contracte de închiriere; Prelungirea contractului de comodat încheiat între Primăria Luduș și Serviciul de Ambulanță Județean Mureș; Cesiunea a patru contracte de concesiune; Rezilierea unui contract de închiriere; Concesionarea prin negociere directă a unei suprafețe de teren; Reaprobarea co-finanțării proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș, „continuat prin proiectul „Fazarea proiectului” amintit mai sus, de către orașul Luduș; Modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului; Trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al orașului; Aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al orașului pe trim. III 2017; Rectificarea bugetului local; Și altele. Vom reveni cu amănunte.

 

 

EVIDENȚIERE. Conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, „Domeniul public al (….), al orașelor (….) este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexă și din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege, bunuri de uz sau de interes public național sau județean”. La punctul III din Anexa Legii este specificat că domeniul public al orașelor este alcătuit din „terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea consiliul local și primăria, precum și instituțiile publice de interes local , cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile și altele asemenea”. La Luduș, imobilul „Gospodărie comunală” care este înscris în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public (poziția 61) aprobat prin HCL 36 /2001 și HG nr. 964/2002 este alcătuit din zece clădiri cu o suprafață totală de 2151 mp și o suprafață de teren de 16068 mp. Anca Năsăudean, șefa Serviciului „Investiții, Achiziții, Domeniu Public” a propus Consiliului local evidențierea construcțiilor și înscrierea acestora în domeniul public al orașului Luduș. Proiectul de hotărâre din 28 septembrie 2017 a fost aprobat de aleșii locali.

 

 

 

A consemnat

Ioan A. Borgovan

 

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About radiotransilvania