Home / Noutati / Panoramic ludușean! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

Panoramic ludușean! Grupaj realizat de Ioan Andreiu Borgovan.

 

DESEMNARE. La solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 prin care directoarea Alina Tătar și secretara șefă Carmen Golban solicită Consiliului Local să desemneze un consilier local ca membru în Consiliul de Administrație al școlii în anul școlar 2015-2016, primarul Cristian Moldovan a inițiat un proiect de hotărâre în baza referatului întocmit de directorul APL și ADP, Daniel Șofron. În ședința Consiliului Local din 19 ianuarie, Paula Stîna l-a propus pe Călin Bârlean, iar Ioan Bungardi a propus-o pe Anda Oniță. După efectuarea votului, Anda Oniță a primit nouă voturi și a fost desemnată să reprezinte Consiliul local în Consiliul de Administrație la Școala Gimnazială nr. 1 Luduș.

 

Onita

 

 
MANDATARE. În ședința din luna ianuarie, consilierii locali au apropbat proiectul de hotărâre prin care Sorinel Tripon, administratorul public al orașului a fost mandatat pentru a vota modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și canalizare care sunt în conformitate cu avizele emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. Prețurile și tarifele sunt stabilite de Compania AQUASERV SA Tîrgu Mureș și sunt prezentate beneficiarului, orașul Luduș, conform Contractului de delegare a serviciilor publice de alimenatre cu apă și de canalizare din luna martie 2010.

 

Tripon

 

 
PLAN DE ACȚIUNI. La sfârșitul anului 2015, Consiliul Local a aprobat un proiect de hotărâre întocmit în baza unui referat semnat de Daniel Moca de la Serviciul „Asistență Socială” din cadrul Primăriei orașului Luduș. Planul de acțiuni cuprinde un număr de lucrări pe care cetățenii care se încadrează în prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat trebuie să le presteze pentru comunitate. Pentru sumele acordate ca ajutor social, persoanele majore apte de muncă vor efectua: Curățat gunoaie, încărcate în coșuri și transportate în locurile amenajate în cartiere; Curățarea trotuarelor, a drumurilor, parcărilor și parcurilor; Curățat spațiul din piața săptămânală și platforma din fața sălii de sport. Consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre, dar au insistat pe partea de supraveghere și control.

 

CL5

 

 
FUNCȚII PUBLICE. Conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, Primăria orașului Luduș a transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) București planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, pentru aparatul de specialitate al primarului. Conform acestuia au fost prevăzute zece psturi de conducere din categoria funcționarilor publici, din care nouă posturi sunt ocupate; 46 de funcții publice clasa I (42 ocupate); patru funcții publice clasa II(toate ocupate); cinci funcții de referent clasa III grad profesional; 11 funcții polițist local, clasa III, grad profesional superior; 16 funcții publice clasa III (13 ocupate) și 66 funcții publice de execuție (60 ocupate). Birtalan Jozsef, președintele ANF a comunicat Primăriei că „nu sunt observații legate de modul de completare a acestuia”, adică a Planului de ocupare a funcțiilor publice. Referatul întocmit de Otilia Ilea de la Biroul BFCRU a constituit suportul unui Proiect de hotărâre al Consiliului Local care l-a aprobat în ședința lunii ianuarie.

 

Giurgea

 

 
CALIFICATIV. În statutul funcționarilor publici legiferat prin Legea nr. 188/199 este prevăzut ca primarul Unității Administrativ Teritoriale să evalueze performanțele profesionale ale secretarului orașului. Conform HG nr. 611/2008 propunerea calificativului trebuie să o facă plenul Consiliului Local pe baza unei note finale de la 1 la 5, de la nesatisfăcător la foarte bine. În ședința din 19 ianuarie, primarul Cristian Moldovan a prezentat aleșilor locali o expunere de motive cu activitatea secretarului orașului, Eugenia Giurgea. Consiliera locală Claudia Botezan a propus acordarea calificativului „foarte bine”, propunere aprobată în unanimitate de Consiliul Local Luduș.

 

CL4

 

 
PRESTĂRI DE SERVICII. Direcția Drumuri, Intervenții, Transport și Zona Verzi (DITZV) din cadrul Primăriei orașului Luduș este dotată cu o diversitate de mijloace auto, utilaje și echipamente necesare lucrărilor cu care se confruntă în fiecare anotimp: transport, dezăpeziri, cosit, trasat marcaje rutiere, tuns gard viu, excavări, transport specializat, etc. În același timp, persoane fizice și juridice au nevoie periodic de efectuarea unor lucrări cu aceste utilaje. Liviu Popa, directorul DITZV a propus Consiliului Local tarifele pentru serviciile practicate cu mijloacele auto, utilaje și echipamente din dotarea „DITZV”. Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

 

 

 

 

A consemnat
Ioan A. Borgovan

Sursa: PUNCTULwww.punctul.ro

About radiotransilvania